Deschiderea unei sapalatorii auto

21 decembrie 2018 289

Buna ziua! Vreau sa deschid o spalatorie auto si as dori sa aflu tot procesul de deschidere a acestui gen de afacere. Va multumeac anticipat.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Alexandru,

Pentru început trebuie să alegeți forma organizatorico-juridică pentru afacerea Dvs. Aveți ca opțiuni Întreprindere Individuală sau Societate cu Răspundere Limitată.Întreprinderea Individuală este întreprinderea care aparține fondatorului cu drept de proprietate privată, sau membrilor familiei acestuia, cu drept de proprietate comună. Patrimoniul Î.I. se formează pe baza bunurilor fondatorului... mai detaliat sau a familiei și a altor surse care nu sunt interzise de lege. Orice întreprindere individuală are un patrimoniu inseparabil de bunurile personale ale antreprenorului. 


Avantaje 

- Fondarea Î.I. este simplă și rapidă.

- Modalitate simplă de ținere a evidenței contabile;

- Costul serviciilor de contabile reduse la minim.Dezavantaje  

- Răspundere nelimitată față de terți (proprietarul răspunde cu toate bunurile sale personale împotriva potențialilor creditori. Acest lucru înseamnă că, în caz de faliment, creditorii pot revendica asupra bunurilor personale (casă, mașină) și pe cele ale soțului, dacă există regimul comunității de proprietate.


Societatea cu răspundere limitată sau SRL-ul este societatea comercială cu personalitate juridică cu capital social care este divizat în părţi sociale, conform actului de constituire şi cu obligaţii care sunt garantate cu patrimoniul societăţii.Avantaje  

- Posibilități ample de atragere a investitorilor străini;

- Întreprinderea răspunde pentru obligaţii doar cu patrimoniul său propriu, iar asociaţii nu răspund pentru obligaţiile întreprinderii.Dezavantaje 

- Administrarea întreprinderii este una destul de complicată și anevoioasă;

- Societățile trebuie să țină contabilitatea în partidă dublă, acest lucru implică costuri mai mari și eforturi organizatorice mai mari.Vă sugerez să alegeți SRL-ul. Dar alegerea vă aparține. Toată procedura pe pași o găsiți accesînd link-ul respectiv https://yavo.md/rom/raspunsuri/v/care-este-procedura-pentru-a-deschide-o-agentie-de-publicitate

Pentru înfiițarea unui SRL urmează să depuneți următorul set de acte la Agenția Servicii Publice:

1.actul de identitate al fondatorului sau al reprezentantului acestuia, împuternicit prin procură autentificată în modul stabilit de lege, precum și al administratorului persoanei juridice;

2. cererea de înregistrare conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
hotărârea de constituire și actele de constituire ale persoanei juridice, în funcție de forma juridică de organizare, în două exemplare;

2. declarația privind beneficiarul efectiv;

3. documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

Taxa pentru înregistrare este de:

1149 lei - 24 ore
4596 lei - 4 ore

În cazul deschiderii unei spălătorii autor există anumite cerințe cu privire la evacuarea apei uzate. Agenții economici, indiferent de forma de proprietate, care folosesc resursele acvatice şi care evacuează ape uzate sunt obligați să asigure preepurarea apelor reziduale la nivelul standardelor stabilite înainte de deversarea lor în rețeaua de canalizare a localităților.

Acumularea apelor reziduale în orice rezervoare este admisă numai cu acordul comun al autorităților administrației publice locale, al autorităților pentru mediu şi al serviciului sanitaro-epidemologic.

Cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare sunt menționate în Hotărârea de Guvern nr. 950 din 25 noiembrie 2013. 


Va fi necesară la fel și efectuarea unei expertize ecologice care se efectuează pentru obiectele şi activităţile economice preconizate care nu au fost supuse evaluării impactului asupra mediului şi influenţează mediul şi/sau prevăd folosirea resurselor naturale, indiferent de destinaţie, amplasare, tipul de proprietate şi subordonarea acestor obiecte, volumul investiţiilor capitale, sursa de finanţare şi modul de execuţie a lucrărilor de construcţii. Pentru informații suplimentare vă adresați la Inspectoratul Ecologic de Stat și la Întreprinderea „Apa-canal Chișinău” SA.


Dacă aveți întrebări suplimentare vă sunt la dispoziție.

22 decembrie 2018
Cristian Papanaga
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Alexandru,
suplimentar:
1. Reieșind din faptul că veți desfășura o activitate care se regăsește în Anexa nr. 1 din Legea cu privire la comerțul interior, va fi necesar să depuneți o notificare privind iniţierea activităţii la administrația publică locală în a cărei rază teritorială desfășurați activitatea. Veți completa... mai detaliat notificarea după model, și veți atașa dovada achitării taxei, extrasul recent al societății, contractul de locațiune, procura ( după caz) etc. http://lex.justice.md/md/336378/

2. Pentru înregistrare unui srl veți suporta 1800 lei ( 24 ore), 5500 lei ( 4 ore). Aceste sume includ: taxa pentru înregistrare, redactarea actului de constituire, ștampila societății, extras.

3. Un alt detaliu: prelucrarea datelor cu caracter personal. Ceea ce presupune înregistrarea în calitate de operator la CNPDCP. Mai multe detalii: http://www.datepersonale.md/md/start/

4. Deschiderea conturilor în bancă, înregistrarea la FISCSERVINFORM, înregistrarea subidiviziunii, se fac cu suportul contabilului- șef al societății dmn.
Succese!

22 decembrie 2018