Doresc sa vand apartamentul

23 octombrie 2019 15

In anul 1995 am privatizat apartamentul. Am doi copii care la momentul privatizarii erau minori si au participat la privatizare. In prezent ei sunt casatoriti si au bunurile imobile proprii unde locuesc. Eu pot sa-mi vand apartamentul fara acordul lor?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua
Daca au participat la privatizare, rezultă că copii sunt coproprietari, astfel, fără ei, întreg imobilul nu va fi posibil de vindut.
Puteți vinde doar cota parte ce va aparține, cu respectarea dreptului de preempțiune a celorlalți coproprietari de a procura cota parte ce va aparține.

23 octombrie 2019