Doua cereri de divort depuse

7 mai 2018 88

Bună ziua! Eu locuiesc in Franța de 5 ani, am 3 copii, dintre care doi născuți in Franța. Pe 16 martie am primit protecție contra soțului meu prin judecată și cu plangere la poliție. Așa doar am 6 luni de protecție, el nu poate lua legătura cu mine, nici sa se apropie, copiii au rămas cu mine. Acum doua săptămîni el a depus cerere de divorț in Moldova (dar știa ca vreau sa depun la Franța), dar eu am depus pe 4 mai aici. Ce pot face in cazul acesta ca eu nu pot ieși din țara cu copiii? Poate se poate anula cererea lui in Moldova? Astept un răspuns și va mulțumesc mult!

Comentariile juriștilor 9

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Bună Inga,
Referitor la întrebarea dvs cu privire la instanța de judecată competentă să examineze cauza Codul de procedură civilă al RM prevede următoarele:

Articolul 463. Nestrămutarea locului de examinare a pricinii
Pricina pe care instanţa judecătorească din Republica Moldova a reţinut-o spre judecare, cu respectarea normelor de competenţă,... mai detaliat trebuie să fie examinată de această instanţă în fond chiar dacă ulterior, în legătură cu schimbarea cetăţeniei, domiciliului, sediului părţilor sau cu alte circumstanţe, pricina a devenit de competenţa unei instanţe judecătoreşti străine.

De asemenea în conformitate cu prevederile art. 464 Cod de procedură civilă este prevăzut:
Articolul 464. Efectele hotărîrilor judecătoreşti străine
(1) Instanţa judecătorească a Republicii Moldova refuză să primească cererea spre examinare sau dispune încetarea procesului pornit dacă există o hotărîre în litigiul dintre aceleaşi părţi, asupra aceluiaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri, pronunţată de o instanţă judecătorească a unui alt stat cu care Republica Moldova a încheiat tratat internaţional în care se stipulează recunoaşterea şi executarea reciprocă a hotărîrilor judecătoreşti sau cînd recunoaşterea şi executarea hotărîrilor se efectuează pe principiul reciprocităţii.
(2) Instanţa judecătorească a Republicii Moldova restituie cererea ori scoate cererea de pe rol dacă în instanţa judecătorească străină a cărei hotărîre urmează a fi recunoscută sau executată pe teritoriul Republicii Moldova a fost intentat anterior un proces în litigiul dintre aceleaşi părţi, asupra aceluiaşi obiect, avînd aceleaşi temeiuri.

Totodată, potrivit Codului familiei al RM este stipulat:
Articolul 157. Relaţiile personale nepatrimoniale şi patrimoniale ale soţilor
(1) Drepturile şi obligaţiile personale nepatrimoniale şi patrimoniale ale soţilor se determină de legislaţia statului în care îşi au domiciliul comun, iar în lipsa domiciliului comun - a legislaţiei statului unde aceştia au avut ultimul domiciliu comun.
(2) Dacă soţii nu au şi nici nu au avut anterior un domiciliu comun, drepturile şi obligaţiile lor personale nepatrimoniale şi patrimoniale se determină pe teritoriul Republicii Moldova în baza legislaţiei Republicii Moldova.
(3) Contractul matrimonial şi contractul privind plata pensiei de întreţinere, în baza unui acord dintre soţi, pot fi supuse legislaţiei statului unde îşi are domiciliul unul dintre soţi. În lipsa unui atare acord, contractelor în cauză li se aplică prevederile alin.(1) şi (2).


Cu regret, ca instanța franceză să examineze în continuare cererea depusă de către Dvs este necesar ca soțul Dvs să întreprindă una din următoarele acțiuni:
1. renunțarea la cererea de chemare în judecată depusă aici, sau
2. neprezentarea la ședința de judecată, iar instanța de judecată va scoate cererea de pe rol, chiar dacă Dvs nu vă pezentați sau nu solicitați acest lucru.

În acest context trebuie să remarc, că instanța de judecată moldovonească este competentă să soluționeze litigiul dat, în virtutea faptului că Dvs dețineți cetățenia RM, ambii copii chiar dacă sunt născuți în Franța și ei sunt cetățeni ai RM.

Dat fiind faptul că instanța de judecată este competentă să examineze litigiul rămâne deschisă întrebarea cu privire la legea materială aplicabilă fondului litigiului (adică legea care reglementează relațiile familiale în sine).

Astfel, ar putea fi posibilă ridicarea întrebării cu privire la legea aplicabilă desfacerii căsătoriei, stabilirii domiciliului copiilor minori, precum și stabilirii și incasării pensiei de întreținere pentru copiii minori.

Soțul Dvs este de naționalitate Francez, Moldovean sau Român?

7 mai 2018

Va mulțumesc mult de răspuns!!!!!Dar as vrea sa știu eu cum pot anula,ca el cum am înțeles nu vrea aici!Si in actul de protecție era scris clar ca se va depune la divort mai departe in franta.Eu am dovada ca nu pot părăsi țara cu copii,eu nu am aici cetățenie... mai detaliat Franceza numai RO ȘI MD.Noi am fost căsătoriți 5 ani și am locuit împreuna și cum am înțeles soția alege unde se face divortu ,copii sunt școlarizați aici,ei lucrez declarat și eu nu m-a întorc in Moldova ,cu traiul rămânem aici.Cum pot anula dovortul intentat de soțului meu????Multumesc

7 mai 2018
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Dna Inga nu există așa chestie ca anularea divorțului din Moldova!
În răspunsul anterior am indicat direct ceea ce scrie în Codul de procedură civilă al RM și Codul familiei al RM.
Am scris soluțiile posibile care poate fi aplicate!
Întrucât nu am văzut acel act judecătoresc emis de instanța franceză referitor la... mai detaliat inițierea procedurii de divorț nu ma pot expune cu certitudine.
Însă, odată ce soțul a inițiat primul divorțul în instanța din RM aceasta va examina cauza.
Puteți încerca să solicitați scoaterea cererii de pe rol în legătură cu faptul că în Franța deja a început acest procedeu odată cu emiterea actului judecătoresc de instituire a anumitor interdicții față de soț, dar este puțin probabil ca instanța să dispună scoaterea cererii de pe rol.
Dvs puteți alege instanța de judecată unde depuneți, însă soțul dvs a depus primul.

7 mai 2018
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Verificați pe acest site dacă litigiul se referă la dvs și verificați dacă ați primit sau poate că o să primți cu siguranță o citație după locul de reședință/domiciliul din RM.
http://instante.justice.md/

7 mai 2018

Mersi mult!Dar încă nu am primit nimic,doar Meau transmis prin cineva ca a intentat divortu!!!

7 mai 2018
Andrei Domenco
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul imobiliar

O soluție la problema dvs foarte simplă ar fi sa va angajați un avocat de la distanță aici care sa va reprezinte interesele in procesul de divorț care va avea loc aici, ceea ce foarte des se practică în ultimă perioadă mai ales daca există impedimentului de a ieși cu... mai detaliat copii din țara unde vă aflați.

8 mai 2018

Va mulțumesc mult,mati încurajat ,mi-ați dat o speranta

8 mai 2018

Și încă una toate actele originale sunt la mine,certificate de căsătorie,de naștere a copiilor toate ,posibil ca a făcut dublecate!Cum pot afla num de dosar ,ca nu mea venit nimic la domiciliu la Md ,eu am domiciliu la părinții mei!!va mulțumesc mult

8 mai 2018
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Buna Inga,
Într-adevăr soțul Dvs. putea să solicite eliberarea duplicatelor acestor acte (duplicatul are aceiași valoare juridică).
Sigur că Dvs puteți contracta aici un avocat, pentru aceasta va trebui să eliberați o procură pentru o rudă de a Dvs. prin care ii oferiti imputernicirea de a încheia un contract cu un avocat,... mai detaliat de a semna mandatul avocatului și de a-i oferi împuternicirile specificate la art. 81 Cod de procedură civilă al RM.
Pentru a elibera o procură pe numele unei persoane aveți la dispoziție 2 soluții care sunt:
1. mergeți la consulatul/ambasada Republicii Moldova din țara unde vă aflați sau
2. mergeți la un notar fracez, după dace procura dată o traduceți și legalizați traducere, apoi apostilați atât originalul cât și traducerea legalizată a procurii.
Totuși, ar fi mai simplu să mergeți la ambasadă/consulatul RM întrucât ei dispun de așa gen de procuri și cunosc aspectele date.


Dvs puteți să verificați dacă a fost sau nu depusă o cerere de chemare în judecată accesînd pagina web www.instante.justice.md Această pagină web este portalul instanțelor judecătorești din RM (despre pagina dată am menționat și în cel de al doilea comentariu de mai sus).

9 mai 2018