Dreptul de uzufruct

6 iunie 2019 4

În cazul în care nudul proprietar decide asupra vânzării bunului obiect a uzufructului, prețul contractului de vânzare cumpărare trebuie împărțit cu uzufructuarul? Uzufructuarul susține că dat fiind faptul că bunul îi aparținea cu drept de uzufruct până la decesul, întreaga sumă de bani i se cuvine lui. Nudul proprietar, la rândul său, este de părerea că suma de bani trebuie împărțită astfel încât fiecare dintre ei să primească o porțiune, din suma totală, corespunzătoare valorii comparative a uzufructului cu nuda proprietate.