Dreptul la concediul nefolosit

19 iunie 2020 23

Daca am lucrat 6 ani intr-o firma si in aceasta perioada nu mi-am luat deloc concediu, acum cand ma eliberez din propria dorinta, am dreptul sa-mi fie achitat concediul nefolosit?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
Sigur ca da
Codul muncii prevede
Compensarea concediilor de odihnă anuale nefolosite

(1) În caz de suspendare (art.76 lit.e) şi m), art.77 lit.d) şi e) şi art.78 alin.(1) lit.a) şi d)) sau încetare a contractului individual de muncă, salariatul are dreptul la compensarea tuturor concediilor de odihnă anuale nefolosite.

(2) În baza unei cereri... mai detaliat scrise, salariatul poate folosi concediul de odihnă anual pentru un an de muncă, cu suspendarea sau încetarea ulterioară a contractului individual de muncă, primind compensaţia pentru celelalte concedii nefolosite.

(3) În perioada valabilităţii contractului individual de muncă, concediile nefolosite pot fi alipite la concediul de odihnă anual sau pot fi folosite aparte (în întregime sau fracţionat, conform art.115 alin.(5)) de către salariat în perioadele stabilite prin acordul scris al părţilor.

Codul muncii: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121610&lang=ro

19 iunie 2020