Eu si copiii mei am participat la privatizarea unui apartament

17 august 2020 129

Eu si copiii mei am participat la privatizarea apartamentului care apartine fostei soacre. Noi putem pretinde la o parte din acest apartament?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
Daca sunteți participanți la privatizare, rezulta ca sunteți coproprietari al imobilului.
Este posibil de verificat prin intermediul registrului cadastral, solicitati eliberarea unui extras din registrul bunurilor imobile, sau la direcția privatizare a primăriei solicitati un certificat privind participanții la privatizare.

18 august 2020