Excluderea unui copil de la privatizarea bunului imobil

1 iulie 2019 20

Unei persoane cu 3 copii i s-a repartizat un bun imobil, care ulterior a fost privatizat de către aceasta. În extrasul pe bunul imobil respectiv eliberat de Agenția Servicii Publice sunt trecuți doar 2 din copii. Menționez că toți copiii au avut viză de reședință. A avut drept legal părintele să lipsească un copil de cotă parte? Mulțumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua
Posibil OCT nu a efectuat înregistrarea corespunzătoare.
Pentru inceput, ar fi cazul de a vizita direcția de privatizare a primariei și a solicita un certificat privind
care sunt participanții la privatizare. Atinci se va clarifica situația, dacă este sau nu persoana inclusă.
Posibil minorul nu a avut viză in imobil, astfel... mai detaliat nu a fost inclus ca participant.

2 iulie 2019