Executarea silită a hotărârii judecătorești

9 noiembrie 2020 69

Buna ziua. Compania X a acționat in judecată pentru încasarea datoriei de la cetățeanul Y, decizia a fost pronunțată pe 09.11.2020. In cât timp se declanșează executarea silită împotriva persoanei vizate? Mulțumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
în 30 zile din data pronunțării hotărîrea devine definitivă și irevocabilă(dacă nu este contestată), după scurgerea acestui termen, solicitați eliberarea titlului executoriu cu care urmează să vă prezentați la executorul judecătoresc și depuneți cerere, din acel moment începe procedura de executare silită.

9 noiembrie 2020