Executor judecatorec

7 septembrie 2022 74

Buna ziua. Reprezentantul biroului executoresc m-a amendat contraventional cu 3.000 de lei pentru neachitarea integrala a datoriei. Ce poate fi asta?

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Diana, există așa articol în Codul contravențional Articolul 318. Neexecutarea hotărîrii instanţei de judecată

(1) Neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executare a hotărîrii instanţei de judecată ori a documentului executoriu menționat la art. 11 lit. c) sau d) din Codul de executare

se sancţionează cu amendă de la 30... mai detaliat la 60 de unităţi convenţionale.

(2) Neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executare de către o persoană cu funcţie de răspundere a documentelor indicate la alin. (1) ori împiedicarea executării acestora

se sancţionează cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale.

7 septembrie 2022
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar

Nu are dreptul executorul judecătoresc să vă amendeze contravențional. Nu are competență. Plecați cu înscrisurile la cineva din avocați și o să vă explice situația.

7 septembrie 2022
Mihail Lavric
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Stimate Dle avocat Domenco, există competența executorului de a constata contravențiile prevăzute la art. 318-319 Cod contravențional, însă acesta doar le constată fără a executa decizia adoptată, acesta având obligația de a transmite procesul-verbal cu privire la contravenție spre examinare în instanța de fond.

Articolul 421. Executorul judecătoresc
(1) Contravenţiile menţionate la... mai detaliat art. 318 şi 319 se constată de executorul judecătoresc.
(2) Executorul judecătoresc este în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale doar în circumscripţia camerei teritoriale a executorilor judecătoreşti în care îşi are sediul biroul său.
(3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.

Dacă executorul judecătoresc a executat acest proces-verbal fără a transmite dosarul în instanță, atunci este o abatere gravă a executorului.

8 septembrie 2022