Fratele a decedat si a fost fidejusor la un credit

16 mai 2019 79

Fratele a decedat de mai mult de un an. El a fost fidejusor la o persoană care acum are titlu executoriu la executor judecătoresc. Este pusă interdictie si pe bunurile fratelui. E corect asa ceva? Dacă nu - ce trebue de facut?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Silviu Potîrniche
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil

Bine ai venit pe yAvo!
°°°
Fidejusiunea încetează la decesul fidejusorului.
Trebuie ca persoana care a acceptat moștenirea, să depună o cerere scrisă la executorul judecătoresc care a aplicat sechestrul, cu anexarea copiei certificatului de deces si certificatului de mostenitor, prin care sa solicite emiterea unei Încheieri de ridicare a sechestrului și o... mai detaliat Incheiere de incetare a procedurii de executare in privinta fidejusorului decedat.
Cu originalul Incheierii de ridicare a sechestrului, mergeți la oficiul cadastral

16 mai 2019