Hotărârea judecătorească

9 noiembrie 2020 133

Pot încheia un acord cu executorul judecătoresc ca să achit în rate timp de câteva luni datoria constatată în hotărârea judecătorească?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
E posibil o asemenea tranzacție de impacare in cadrul procedurii de executare silita, doar că urmează sa vă înțelegeți cu creditorul, executorul fiind un fel de intermediar, el nu hotarăște pe acest subiect ci doar execută voința părților care sunt creditorul si debitorul.

10 noiembrie 2020