Legea 768 din 2000

21 aprilie 2021 29

Bună ziua. Ajutați-mă, vă rog, să înțeleg sensul Legii 768 din 02.02.2000:
”Art. 7. - (1) Mandatul alesului local este incompatibil cu:
c) calitatea de funcţionar public, de angajat în subdiviziunile autorităţilor administraţiei publice locale.”
Se are în vedere doar funcționari publici angajați în cadrul..., sau și funcționari publici și angajați obișnuiți?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Mihaela Pascal
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Bună ziua.

În sensul prezentei legi, da, se are în vedere că mandatul alesului local este incompatibil cu calitatea de funcţionar public și de angajat (care e angajat în baza contractului individual de muncă) din cadrul subdiviziunilor autorităţilor administraţiei publice locale.

22 aprilie 2021