Limba de circulație a documentelor

24 septembrie 2019 12

Solicitantul unui act permisiv de mediu (acord de mediu pentru import, anexa 1 din Legea 160/2011), a depus cererea cu materialele anexate conform Legii 239/2007, art. 21, alin.(4). La cerere a anexat o copie a unui contract semnat cu statul exportator în limba engleză. Poate instituția publică să solicite traducerea contractului și în baza la ce, în codul administrativ este stipulat doar că „Limba de procedură în fața autorităților publice este cea prevăzută de legislație.”

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul imobiliar

Bună ziua,

Da sunt în drept, or Constituția Republicii Moldova reglementează expres că limba de procedură este limba moldovenească.

24 septembrie 2019