Limba de circulație a documentelor

24 september 2019 16

Solicitantul unui act permisiv de mediu (acord de mediu pentru import, anexa 1 din Legea 160/2011), a depus cererea cu materialele anexate conform Legii 239/2007, art. 21, alin.(4). La cerere a anexat o copie a unui contract semnat cu statul exportator în limba engleză. Poate instituția publică să solicite traducerea contractului și în baza la ce, în codul administrativ este stipulat doar că „Limba de procedură în fața autorităților publice este cea prevăzută de legislație.”

Lawyer comments 1

Download discussion
Andrei Domenco
  • Advocate trainee
  • Civil law
  • Criminal law
  • Family law
  • Traffic violations
  • Real estate law

Bună ziua,

Da sunt în drept, or Constituția Republicii Moldova reglementează expres că limba de procedură este limba moldovenească.

24 september 2019