Limitarea accesului la domiciliu

6 octombrie 2020 75

Un apartament cu o camera are 2 coproprietari (A, B), cu cote-parti nedeterminate. Coproprietarul A locuieste in imobilul mentionat cu o persoana terta (concubinaj) fara acordul coproprietarului B si limiteaza acestuia accesul la domiciliu prin schimbarea lacatului de la usa.
1. Care este solutia pentru asigurarea accesului liber la domiciliu?
2. Coproprietarului B poate evacua persoana terta din imobilul vizat?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
pentru limitarea accesului și schimb de lacăte, adresațivă la poliție, pe seama contravenției de samovolnicie, cît șine de terța persoană, problema e că, nu vă poate îngrădi drepturile dumneavoastră, însă atît timp cît sunteți coproprietari, ambii puteți folosi bunul după bunul plac, atît timp cît nu sunt afectate drepturile unuia... mai detaliat dintre coproprietari.
O metodă este de a stabili în baza unui contract „Modul de folosință a imobilului” astfel fiecare avînd arealul propriu ce nu poate fi încălcat de alt coproprietar sau terț.
Dacă nu e posibil, atunci stabilirea modului de folosință prin judecată, sau în general vînzarea bunului.

7 octombrie 2020