Limitarea accesului la domiciliu

06 october 2020 75

Un apartament cu o camera are 2 coproprietari (A, B), cu cote-parti nedeterminate. Coproprietarul A locuieste in imobilul mentionat cu o persoana terta (concubinaj) fara acordul coproprietarului B si limiteaza acestuia accesul la domiciliu prin schimbarea lacatului de la usa.
1. Care este solutia pentru asigurarea accesului liber la domiciliu?
2. Coproprietarului B poate evacua persoana terta din imobilul vizat?

Lawyer comments 1

Download discussion
Vitalie Onofrei
  • Advocate
  • Civil law
  • Real estate law
  • Business law
  • Traffic violations
  • Other areas

Buna
pentru limitarea accesului și schimb de lacăte, adresațivă la poliție, pe seama contravenției de samovolnicie, cît șine de terța persoană, problema e că, nu vă poate îngrădi drepturile dumneavoastră, însă atît timp cît sunteți coproprietari, ambii puteți folosi bunul după bunul plac, atît timp cît nu sunt afectate drepturile unuia... mai detaliat dintre coproprietari.
O metodă este de a stabili în baza unui contract „Modul de folosință a imobilului” astfel fiecare avînd arealul propriu ce nu poate fi încălcat de alt coproprietar sau terț.
Dacă nu e posibil, atunci stabilirea modului de folosință prin judecată, sau în general vînzarea bunului.

07 october 2020