Litigiu de muncă

27 decembrie 2019 16

O salariată nu își îndeplinea corespunzător atribuțiile de serviciu. Acum ea dorește să se elibereze, dar tot ce făcea era în dauna companiei, adică lucrul l-a făcut necorespunzător. La concediere solicită achitarea salariului și concedialele. În baza carei legi pot să nu-i achit salariu pentru că nu a făcut bine munca?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
Sancțiunea financiară este interzisă, cu condiția că nu e vorba de compensarea unui prejudiciu material cauzat angajatorului.
Plus la toate, constatarea unor încălcării nu urmează a fi efectuată acu cînd ultima dorește să se elibereze, ci urma să fie efectuată constatarea in momentul încălcării, acum cum probați careva reguli?
Actual, reținerea unor... mai detaliat plăți, pot fi sancționat prin intermediul inspectoratul muncii cît și instanței de judecată, cu calcularea de penalități.

Art 206 cod muncii
(3) Se interzice aplicarea amenzilor şi altor sancţiuni pecuniare pentru încălcarea disciplinei de muncă.
(4) Pentru aceeaşi abatere disciplinară nu se poate aplica decît o singură sancţiune.
(5) La aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul trebuie să ţină cont de gravitatea abaterii disciplinare comise şi de alte circumstanţe obiective.

27 decembrie 2019