Obligarea chiriașilor fara contract de locațiune sa achite facturile comunale restante

1 martie 2020 39

Cum se poate de determinat pe cale legala chiriași să achite comunalele restante? Nu am încheiat contract de locațiune.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco (Calin)
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii

Salutare

Conform art. 1252, Codul Civil:

Articolul 1252. Forma contractului de locațiune
Contractul de locațiune a unui bun imobil trebuie să fie întocmit în scris.

Articolul 322, Codul Civil prevede:

Articolul 322. Efectele nerespectării formei scrise a actului juridic
(1) Nerespectarea formei scrise a actului juridic face să... mai detaliat decadă părţile din dreptul de a cere, în caz de litigiu, proba cu martori pentru dovedirea actului juridic.
(2) Nerespectarea formei scrise a actului juridic atrage nulitatea lui numai în cazul în care acest efect este expres prevăzut de lege sau prin acordul părţilor.

Înaine de a cere careva drepturi, trebuie să demonstraţi că a avut loc încheierea actului juridic.

Servus

5 martie 2020