Pasi pentru judecata

1 august 2017 306

Salutare! Spuneti-mi, va rog: am dat bani cu imprumut contra unei recipise si xerox la buletin. In recipisa este mentionata suma, termenul de rambursare si semnatura piritului. Spuneti-mi, va rog, cum are loc judecata si ce pasi sa intreprind.

Comentariile juriștilor 14

Descărcaţi discuția
Iulian Moraru
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii
 • Alte domenii

Bună ziua!

Inițial, ar fi bine să somați împrumutatul solicitând restituirea împrumutului. În caz de refuz sau tăcere, ați putea deja să vă adresați și în justiție.

Astfel,
- cerere de chemare în judecată (art. 166-167 din Codul de Procedură CIvilă al Republicii Moldova), împreună cu anexele de rigoare (inclusiv recipisa, dovada... mai detaliat somării pârâtului, dovada absenței răspunsului sau a refuzului de a restitui împrumutul)
- taxa de stat (care conform regulii generale reprezintă 3% din valoarea acțiunii, adică 3 % din suma împrumutului în cazul d-voastră) IMPORTANT: dovava achitării taxei de stat la fel se anexează la cererea de chemare în judecată.

ATENȚIE: Aveți posibilitatea depunerii cererii atât în ordine de procedură contencioasă obișnuită, cât și în ordine de procedură îm ordonanță (cerere de eliberare a ordonaței judecătorești). În asemenea caz, consecutivitatea acțiunilor este aceeași, cu excepții faptului că taxa de stat urmează a fi achitată înjumătățit în raport cu taxa care ar trebuit achitată în prima situație, adica: 3% din valoarea acțiunii / 2.

Dacă aveți întrebări suplimentare, adresați!

Succese!

2 august 2017
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Buna ziua!

De asemenea, trebuie să ştiţi că:

1. Aveţi dreptul de a vă adresa în instanţa de judecată în decursul a 3 ani din momentul în care a expirat termenul de rambursare a împrumutului. În caz contrar, piedeţi dreptul de a cere banii înapoi.

2. Cererea de chemare în judecată trebuie... mai detaliat depusă în instanţa de judecată în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul persoana datornică.

3. Pe lângă datoria de bază puteţi solicita plata dobânzii de întârziere.

2 august 2017

DAR CE SE INTIMPLA CIND PIRITU NU SE PREZINTA LA JUDECATA 1 2 ??

2 august 2017
Iulian Moraru
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii
 • Alte domenii

Aceste aspecte sunt reglementate la art. 206 din Codul de Procedură CIvilă al Republicii Moldova.
Astfel, regula generală e că instanța examinează cauza în lipsa pârâtului, dacă acesta nu a solicitat amânarea.
Amânarea procesului la cererea pârâtului, de regulă, este posibilă o singură dată.
La solicitarea repetată a amânării, instanța va... mai detaliat emite /adopta încheiere de respingere a cererii de amânare.

2 august 2017

Pai bine se ia decizia in lipsa piritului dar el mie mi dstor cu bani cine imi da mie bani ??

2 august 2017
Iulian Moraru
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii
 • Alte domenii

D-voastă aveți posibilitatea să coordonați cu executorul judecătoresc căruia i s-a transmis hotărârea / decizia spre executare.
Executorul judecătoresc ia toate măsurile pentru executarea efectivă a actului decizional din oficiu (dacă este o obligație legală) sau la cerere (dacă este un drept discreționar al participanților la procesul de executare).

2 august 2017

spunetimi varog daca vati putea ideplini cereria de gemare in judecata si cit costa

2 august 2017
Iulian Moraru
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii
 • Alte domenii

Personal nu aș putea, dar cineva din avocați cu siguranță va accepta invitația d-voastră la ofertă!

2 august 2017

Salutare doresc sa ma consult tatal meu pe timpul URSS a strins acti de la oameni si a procutat tehnica tractor cultivator pritam ete acum tata e la un pas de deces cum as putea transfera actele pe mine si unde sa ma adresez ? lund... mai detaliat incosideratie ca tata nu se mai poate misca

16 august 2017
Iulian Moraru
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii
 • Alte domenii

Tatăl d-voastră poate întocmi un contract de donație a bunurilor respective sau un testament (care va produce efecte doar după decesul tatălui d-voastră).

3 septembrie 2017

Mersi dar unde se face asta si cum as putea optine finca tata e tintuit la pat

3 septembrie 2017
Iulian Moraru
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii
 • Alte domenii

Întocmiti aceste acte prin reprezentant.

3 septembrie 2017

Bine dar vum se face ca tata a strins acti drla omeni acum in cazul cal vinde trebuie sa imbarta cu cei care au dat acti??

3 septembrie 2017
Iulian Moraru
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii
 • Alte domenii

Dacă bunul se află în regim de coproprietate ( proprietate comună pe cote părți), atunci ceilalți coproprietari au dreptul preferențial de preemțiune (adică mai întâi ei trebuie să se expună asupra faptului dacă își doresc sau nu cota parte a tatălui d-voastră).

În orice caz, la decesul tatălui d-voastră,... mai detaliat se deschide moștenirea legală și drepturile trec la d-voastră, soția lui și părinții lui în părți egale (moștenire cu titlu universal) , iar dacă nu este în viață nici soția nici părinții lui, atunci dreptul trece universal la d-voastră.

4 septembrie 2017