Privitor la falsificarea trecerii prin concursul de ocupare a funcţiei de conferenţier universitar (UTM) şi concedierea forţată din cadrul acestei universităţi conform art.82.f CM RM

4 iulie 2017 60

Buna ziua! Fiind profesor cu stagiu de 24 ani in cadrul catedrei Electroenergetica, U.T.M., pe parcursul ultimilor 5 ani am editat patru manuale recenzate de mai multi specialisti din universitati de peste hotare. În schimb, pentru a fi promovate in cadrul UTM, sef.catedrei, decanul şi prim-prorectorul U.T.M. au insistat sa fie luati ca coautori. Eu refuzand acest lucru, am fost terorizat pe parcursul acestor ani 2010-2017, prin cele mai perverse metode de mobbibg, bossing. Impotriva mea a fost folosit Codul Muncii şi a Regulamentul HG nr.854 "cu privire la ocuparea funcţiilor didactice prin concurs" a candidaţilor la postul de conferenţiar la catedra Electroenergetica, impunand din timp membrii catedrei şi apoi membrii senatului să voteze contra candidaturii mele. În rezultat eu n-am fost ales prin concurs, i-ar contractul de muncă a fost reziliat, fiind concediat forţat din cadrul U.T.M. Sarcina mea în continuare a fost repartizată la persoane care nu deţin titlul de doctor în ştiinţe tehnice, nu au gradul de conferenţiar universitar. Adresându-mă în instanţa de judecată, s.Buicani, instanţa nu mi-a făcut dreptate, dar a respins integral cererea mea de anulare a rezultatelor concursului şi a ordinului privind încetarea contractului individual de muncă şi încasarea salariului pentru absenţa forţată de la muncă. Astfel, instanţa de judecată a susţinut persoanele implicate în acţiunile de falsificare a concursului şi a demiterii mele forţate din cadrul U.T.M. mergând pe o cale greşită de analiză nu a conţinutului concursului (rezultatele obţinute în cei 5 ani de activitate - care constituie mai mult decât pentru o faculate întreagă - editarea a 4 manuale, publicarea a 16 articole ştinnţifice şi participarea la conferinţe şi mese rotunde de peste hotare, câştigarea prin concurs a unei stagieri în S.U.A, etc.- toate aceste momente nu au fost luate în vedere, dar s-a mers pe procedura de analiză superficială a articolelor CM şi Regulamenzului HG nr.854 de alegere prin concurs). S-a creat impresia că partea implicată, U.T.M. a plătit mită pentru a obţine decizia judecăţii care o doreşte - de concediere forţată a mea în baza falsificării concursului. Cum de procedat mai departe şi care sunt şansele de a obţine la Apel o altă decizie?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Călin Bobeică
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere

Daca doriti , ma puteti telefona, apropia cu toate actele pentru a studia mai minutios materialele dosarului , probele si alte circumstante , pentru a va putea oferi o consultatie (gratuita) deoarece in speta caracterizata urmeaza de inteles despre ce fel de analiza a continutului concursului merge vorba , si... mai detaliat daca au sau nu relevanta rezultatele obtinute de dstra in raport cu concursul mentionat !

4 iulie 2017
SILVIU POTÎRNICHE
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Buna ziua! Aveti nevoie de o Cerere de Apel puternica, pentru ca sa rasturnati solutia primei instante. Fiti atent sa nu depasiti termenul de 30 de zile de la pronuntare pentru a declara apel. Pentru a fi consiliat eficient, este nevoie de discutat in particular despre circumstantele cazului.

5 iulie 2017