Rezerva succesoriala

1 iunie 2017 37

Sunt mostenitor rezervatar. De catre tata ce a decedat recent, cu cițiva ani in urma a fost donat un imobil din patrimoniul sau unei terte persoane. Întrebarea este: La calcularea rezervei succesoriale va fi inclus în masa sucesoriala imobilul donat?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Viorica Chirnicinii
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei

Buna ziua. Dreptul moştenitorilor rezervatari asupra rezervei se naşte la data deschiderii succesiunii (art. 1506 Cod civil), adica calcularea rezervei succesorale se face din bunurile ce se detin la data deschiderii mostenirii (data decesului). O zi buna.

2 iunie 2017