Rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare a bunului viitor

6 martie 2020 25

Reclamanta S.C., societate comercială, a formulat o acţiune în instanţa de judecată prin care a solicitat să se constate că notificarea de rezoluţiune a contractului este abuzivă, nu produce efecte juridice şi să fie obligată pârâta A.B. la efectuarea plăţilor conform graficului stabilit.
La examinarea cauzei instanţa, a constatat că pe 1 martie 2019 între A.B. şi S.C. a fost încheiat un contract de vânzare-cumpărare a unui imobil în curs de construcţie, prin care S.C. şi-a asumat obligaţia de a construi şi a transmite în proprietatea lui A.B. un apartament la preţul de 80.000 euro, respectivul imobil urmând a fi dat în exploatare la data de 1 septembrie 2021, iar conform anexei la contract, A.B. urma să achite preţul în rate trimestriale egale până la data de 1 septembrie 2021.
La data de 10 martie 2019, A.B. a observat că lucrările de construcţie au fost sistate, S.C. motivând că sistarea a intervenit ca urmare a unui litigiu judiciar prin care s-a aplicat sechestru asupra conturilor sale bancare şi, în consecinţă, nu poate efectua plăţi furnizorilor de materiale şi lucrări. În situaţia creată A.B. a informat S.C. că nu va achita ratele până la reluarea lucrărilor de construcţie şi revenirea la graficul stabilit.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Alexandru Lungu
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte domenii

Care este întrebarea pînă la urmă?
Ce aveți in vedere prin "la examinarea cauzei instanța a constatat?" a pronunțat deja o hotărîre? Cauza se examinează în continuare?

Nu cred că instanța va admite o astfel de acțiune de constatare a notificării drept abuzive.
Dacă lucrările nu se execută în modul corespunzător,... mai detaliat prin notificare se declara rezoluțiunea contractului și restituirea sumelor ahitate cu adresarea in judecată după caz.

6 martie 2020
Silviu Potîrniche
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil

Bine ai venit pe yAvo!
•••
Intrebarea nu e simpla.
Raspunsul depinde de mai multe variabile.
Raspunsul simplu este ca cumparatorul nu poate pretinde rezolutiunea pentru simplul temei ca lucrarile au fost sistate pentru o perioada scurta, cu exceptia cazului cind impotriva vanzarorului este intentata procedura de insolvabilitate sau exista alte temeiuri rezonabile care... mai detaliat indica la incapacitatea vanzatorului de a finisa constructia (de ex o hotarire definitiva de incasare de la vinzator a unor sume importante).
In rest, litigii curente si neinsemnate, si/sau sistarea temporara a lucrarilor, nu este temei de rezolutiune atita timp cit vinzatorul va respecta data finala de dare in exploatare.
Ateageti atentia si asupra faptului ca contractului dvs i se aplica noile prevederi din Codul Civil (art. 1171-1176). Contractul poate fi rezolutionat sau anulat si pe alte temeiuri.

6 martie 2020