Salariu care a nu fost plătit timp de șase ani

14 mai 2020 44

Buna ziua. E posibil de primit salariu care a nu fost plătit timp de șase ani de o companie care este declarată insolvabilă.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Cristian Papanaga
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul afacerilor

Înțeleg că nu mai sunteți anagajat al societății respective.

Acțiunea de încasare a salariului restant este prescrisă în termen de 3 ani. Termenul de 3 ani începe să curgă din momentul prevăzut la Art. 143 Codul Muncii.

Contează: (I) când a fost ultima zi muncă și (II) dacă a fost înaintată... mai detaliat o cerere în cadrul procesului de insolvabilitate pentru a răspunde la întrebarea dvs.

Ipotetic, dacă ultima zi de muncă a fost la 14 mai 2013 și Angajatorul este în insolvabilitate din 2019 – nu puteți încasa salariul. Era posibil de înaintat o acțiune în instanța de judecată în termen de 3 ani începând cu ziua eliberării.

Alte detalii pe care le puteți comunica ar putea schimba situația dvs.
***************************************************************************************************
Prevederile legale relevante:

Codul Muncii
Articolul 355. Examinarea cererii privind soluţionarea litigiului individual de muncă
(1) Cererea privind soluţionarea litigiului individual de muncă se depune în instanţa de judecată:
b) în termen de 3 ani de la data apariţiei dreptului respectiv al salariatului, în situaţia în care obiectul litigiului constă în plata unor drepturi salariale sau de altă natură, ce i se cuvin salariatului.
Articolul 143. Termenele de efectuare a achitărilor în caz de încetare a contractului individual de muncă
(1) Dacă nu se contestă cuantumul tuturor sumelor ce se cuvin salariatului de la unitate, efectuarea achitărilor se face:
a) în caz de încetare a contractului individual de muncă cu un salariat care continuă să lucreze pînă în ziua eliberării din serviciu - în ziua eliberării;
b) în caz de încetare a contractului individual de muncă cu un salariat care nu lucrează pînă în ziua eliberării din serviciu (concediu medical, absenţă nemotivată de la serviciu, privaţiune de libertate etc.) – cel tîrziu în ziua imediat următoare zilei în care salariatul eliberat a cerut să i se facă achitările.
(2) Dacă se contestă cuantumul sumelor ce se cuvin salariatului la eliberare din serviciu, angajatorul este obligat, în orice caz, să-i plătească, în termenele prevăzute la alin.(1), suma necontestată.

Codul Civil
Articolul 401. Întreruperea cursului prescripției extinctive
(1) Cursul prescripției extinctive se întrerupe:
c) prin înaintarea în modul stabilit a unei cereri de admitere a creanței în cadrul procesului de insolvabilitate, precum și a cererii de intervenție în cadrul procedurii de executare silită în curs pornite de alți creditori;

14 mai 2020