Soția a fost amendata la serviciu pe nedreptate

4 august 2021 23

Soția a lucrat în calitate de barista într-un chioșc din centru capitalei. Administratorul a amendat-o, fiindcă nu s-a prezentat la serviciu, motivul fiind o intoxicație acuta. Avem și certificat medical pentru perioada în care ea a lipsit. Ce putem face?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
pentru început să înaintați o cerere cu solicitarea de a fi anulată sancțiunea și să enunțați probele și situația de fapt.
Dacă nu se soldează cu efect, puteți contesta ordinul de sancționare în judecată sau depune o sesizare la inspectoratul muncii pentru a verifica temeinicia acțiunilor angajatorului.

4 august 2021