Substante psihotrope

27 noiembrie 2021 20

Buna ziua. Poate sa fie considerată substanță psihotropă o substanță inclusă în HG Nr. 1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor stupefiante, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului, dar care lipseste din Conventiei ONU asupra Substantelor Psihotrope, 1971, în condițiile in care art. 134/1 alin. (3)CP RM: „Prin substanţe psihotrope se înţeleg substanţele înscrise în anexele la Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971 şi prevăzute în actele normative ale Guvernului”.
Deci, dacă substanța este prevăzută doar în actele normative ale Guvernului, însă nu este înscrisă în anexele la Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971, ea poate fi considerată substanță psihotropă?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna dl. Vasile, poliția se conduce de art. 227 CP la stabilirea învinuirii, tu corect ai accentuat acest moment.

30 noiembrie 2021