Tutela pe cale de judecata

7 august 2019 26

Buna ziua. Avem tutela asupra unei persoane invalid de gr.1, dar trebuie de facut alta tutela pe cale de judecata. Cum o facem?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco (Calin)
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii

Salutare

Conform art. 302, Codul de Procedură Civilă:

Articolul 302. Domeniul de aplicare şi competenţa
(1) În procedura privind măsurile de ocrotire se examinează cauzele:
a) de instituire, reînnoire... mai detaliat sau revocare a unei măsuri de ocrotire judiciare (ocrotire provizorie, tutelă sau curatelă);
b) de modificare a condiţiilor în care se exercită o măsură de ocrotire judiciară;
c) de desemnare şi revocare a ocrotitorului provizoriu, curatorului, tutorelui, membrilor consiliului de familie, curatorului supleant, tutorelui supleant, curatorului special, tutorelui special;
d) de contestare a deciziilor consiliului de familie sau a autorităţii tutelare în orice aspect ce ţine de măsura de ocrotire contractuală sau judiciară;
e) de contestare a faptului producerii efectelor unui mandat de ocrotire în viitor, de suspendare, revocare a mandatului de ocrotire în viitor, precum şi de acordare a unor împuterniciri suplimentare mandatarului sau unui mandatar special;
f) de soluţionare a altor chestiuni privind măsurile de ocrotire contractuale sau judiciare care, conform legii, sînt de competenţa instanţei de judecată.
(2) Cererea de pornire a procesului privind măsura de ocrotire se depune, la alegerea petiţionarului:
a) la instanţa judecătorească de la domiciliul sau reşedinţa temporară a persoanei în privința căreia este instituită sau se solicită instituirea unei măsuri de ocrotire (denumită în sensul prezentului capitol – persoană fizică), inclusiv de la locul aflării instituţiei de tratament sau instituţiei sociale în care este stabilită aceasta;
b) la instanţa judecătorească de la domiciliul sau reşedinţa temporară a ocrotitorului provizoriu, curatorului, tutorelui sau mandatarului împuternicit prin mandat de ocrotire în viitor.
(3) Instanţa de judecată care examinează cererea de pornire a procesului privind măsura de ocrotire solicită dosarul personal de la autoritatea tutelară de la domiciliul persoanei fizice. După rămînerea irevocabilă a hotărîrii judecătoreşti în procesul privind măsura de ocrotire, instanţa de fond va restitui dosarul personal autorităţii tutelare de la domiciliul persoanei fizice, care îl va păstra cel puţin pînă la decesul acesteia.

Mai multe detalii găsiţi aici: http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113974&lang=ro

În link-ul de mai jos găsiţi discursul D-lui Av. dr. Octavian Cazac, conf. univ. la Departamentul Drept privat privind "Măsurile de ocrotire a persoanei fizice adulte în lumina Legii nr. 66 din 13 aprilie 2017": https://yavo.md/rom/interviuri/masurile-de-ocrotire-a-persoanei-fizice-adulte

Servus

7 august 2019