Un teren a fost cumpărat în timpul căsătoriei, dar înregistrat la Cadastru după divorț

21 noiembrie 2018 43

Dacă contractul de cumpărare a unui bun imobil a fost făcut în timpul căsătoriei, iar inregistrarea în registrul bunurilor imobile s-a făcut după divorț pe un soț, se consideră proprietate comună în devălmășie?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul imobiliar

Bună ziua,

Nu, Contractul V-C confirmă faptul că bunul a fost dobândit înaintea căsătoriei, mai ales că înregistrarea ați făcuto după divorț când nu mai erați în relație de căsătorie.

21 noiembrie 2018