Vanzarea unui teren cu 4 coproprietari

15 mai 2021 23

Buna ziua. Un teren in intravilan este detinut de catre 4 coproprietari. Unul dintre ei nu accepta vanzarea terenului, dar restul 3 proprietari doresc acest lucru. Ce este de facut? Este valabil art. 658 alin. (2) din Codul civil ”înstrăinarea sau ipotecarea se poate realiza dacă există o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor”? Multumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
Articolul enunțat relateazà de cazurile de superficie si nu se aplicà speței, ați rupt din context fraza, ține de alt subiect.
În cazul dumneavoastră e posibil de soluționat doar prin intermediul instanței de judecată dacă este lipsă acordul unuia dintre coproprietari.
Astfel, puteți opta pentru scoaterea bunului la vinzare la licitație, încetarea... mai detaliat dreptului de proprietate prin răscumpărarea cotei celui care refuză colaborarea.
La caz, cheltuielile urmează a fi incasate din contul celui ce refuză sa coopereze.

Posibil și demararea procedurii de vinzare a cotelor parți din bun, astfel urmează să țineți cont de dreptul de preempțiune, totodată e cazul ca cotele parți să fie expres determinate.

16 mai 2021