Vecinii cresc animale domestice

13 mai 2020 54

Este permisă creșterea animalelor domestice (găini, rațe, purcel, vacă) în mun. Chisinau, com. Grătiești?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Cristian Papanaga
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul afacerilor

Luați cunoștință cu Regulamentul de întreținere a animalelor productive și păsărilor în teritoriul mun. Chișinău https://www.chisinau.md/public/files/anul_2013/decizii/Decizia_44-8_din_13.04.2006.pdf

Încălcarea interdicţiilor sau a regulilor de întreţinere a cîinilor, pisicilor şi altor animale, aprobate prin decizie a autorităţii administraţiei publice locale se sancţionează cu avertisment sau cu amendă de la 3 la 6 unităţi convenţionale... mai detaliat aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

13 mai 2020