Шаблоны

Contract de împrumut

Contract de vânzare – cumpărare

Брачный контракт

Contract matrimonial