Accident rutier

27 января 2019 81

Bună ziua! Am fost recent implicat într-un accident rutier cu lovitură din spate Mi s-a întocmit mie proces verbal cu amenda de 900 lei și 5 puncte, precum că eu am ieșit de pe banda din dreapta și se consideră lovitură laterală. Vă rog să-mi spuneți dacă pot și cum anume să mă apăr în instanța de judecată dacă dau la contestare procesul. Mulțumesc mult.

Комментарии юристов 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Адвокат
  • Гражданское право
  • Право недвижимости
  • Экономическое право
  • Дорожные правонарушения
  • Иные отрасли

Buna ziua,
Sigur puteți să înaintați o contestație asupra procesului verbal în cazul în care considerați ilegal.
În aceasta invocați motivele și obiecțiile, totodată puteți anexa probe video sau foto a situației, solicitați identificarea cît și audierea de martori.
Contestația se depune la sediul agentului conatatator în termen de 15 zile din data... mai detaliat în care ați făcut cunoștință cu aceasta.
Articolul 448. Contestația împotriva deciziei agentului constatator asupra cauzei contravenționale
(1) Contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacă este parte în cauza contravențională, în cazul în care nu sînt de acord cu decizia agentului constatator sau în cazul în care aceasta a fost emisă cu încălcarea normelor procesuale stabilite de prezentul cod, sînt în drept să conteste decizia emisă asupra cauzei contravenționale. Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acesteia sau, pentru părțile care nu au fost prezente la şedința de examinare a cauzei contravenționale, de la data înmînării copiei de pe decizia respectivă în condițiile art. 4471 alin. (8).

28 января 2019