Acte românesti

7 мая 2021 16

Pot sa-mi fac acte românesti dacă am fost judecat în Republica Moldova? Sunt cetățean al Republicii Moldova.

Комментарии юристов 1

Descărcaţi discuția
  • Студент
  • Уголовное право
  • Дорожные правонарушения
  • Иные правонарушения
  • Иные отрасли
  • Семейное право

Salut Vasile, dacă vă referiţi la cetăţenia română, atunci vă rog să consultaţi Legea 21/1991 privind cetăţenia română.
La fel trebuie de analizat pentru ce fapte dvs aţi fost judecat în Republica Moldova şi ce consecinţe sau restricţii au survenit.
Art 8 alin (1) din Legea 21/1991 prevede următoarele condiţii :
(1) Cetățenia... mai detaliat română se poate acorda, la cerere, persoanei fără cetățenie sau cetățeanului străin, dacă îndeplinește următoarele condiții:
a) s-a născut și domiciliază, la data cererii, pe teritoriul României sau, deși nu s-a născut pe acest teritoriu, domiciliază în condițiile legii pe teritoriul statului român de cel puțin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit și conviețuiește cu un cetățean român, de cel puțin 5 ani de la data căsătoriei;
b) dovedește, prin comportament, acțiuni și atitudine, loialitate față de statul român, nu întreprinde sau sprijină acțiuni împotriva ordinii de drept sau a securității naționale și declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea acțiuni;
c) a împlinit vârsta de 18 ani;
d) are asigurate în România mijloace legale pentru o existență decentă, în condițiile stabilite de legislația privind regimul străinilor;
e) este cunoscut cu o bună comportare și nu a fost condamnat în țară sau în străinătate pentru o infracțiune care îl face nedemn de a fi cetățean român;
f) cunoaște limba română și posedă noțiuni elementare de cultură și civilizație românească, în măsură suficientă pentru a se integra în viața socială;
g) cunoaște prevederile Constituției României și imnul național.
(2) Termenele prevăzute la alin. (1) lit. a) pot fi reduse până la jumătate în următoarele situații:
a) solicitantul este o personalitate recunoscută pe plan internațional;
b) solicitantul este cetățeanul unui stat membru al Uniunii Europene;
c) solicitantul a dobândit statut de refugiat potrivit prevederilor legale în vigoare;
d) solicitantul a investit în România sume care depășesc 1.000.000 de euro.
(3) Dacă cetățeanul străin sau persoana fără cetățenie care a solicitat să i se acorde cetățenia română se află în afara teritoriului statului român o perioadă mai mare de 6 luni în cursul unui an, anul respectiv nu se ia în calcul la stabilirea perioadei prevăzute la alin. (1) lit. a).
Pentru detalii suplimentare vă rog să accesaţi link-ul de mai jos :
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121439
Dacă aveţi întrebări adăugatoare mă puteţi contacta pe iacobalexandrulaw@gmail.com
Succes!

8 мая 2021