Contract de consignație

2 января 2021 13

Spuneti-mi, va rog, lombardul are dreptul sa cumpere aur prin contract de consignație?

Комментарии юристов 1

Descărcaţi discuția
Anatolie Ceban
  • Юрисконсульт
  • Гражданское право
  • Уголовное право
  • Трудовое право
  • Семейное право
  • Дорожные правонарушения

Bună ziua dna Victoria ! Potrivit Hotărîrii Nr. 1010
din 31.10.1997 cu privire la aprobarea Regulilor comerţului de consignaţie, lombardul are dreptul să cumpere aur prin contract de consignație.

Pct. 14. Bijuteriile din metale şi pietre preţioase se primesc la consignaţie în conformitate cu cerinţele prevăzute pentru acest tip de... mai detaliat mărfuri în Regulile comerţului cu amănuntul, recepţionării, păstrării şi evidenţei articolelor din metale şi pietre preţioase, aprobate prin Hotărîre a Guvernului Republicii Moldova nr. 261 din 13 mai 1996.

Persoanele fizice (care nu dispun de licenţă pentru desfăşurarea activităţii cu metale preţioase şi pietre preţioase) pot realiza, anual, prin comerţul de consignaţie, pînă la cinci articole din metale preţioase şi pietre preţioase.

În sala comercială trebuie să fie afişate într-un loc accesibil informaţia despre titlurile, stabilite în Republica Moldova pentru bijuteriile din metale preţioase, imaginea mărcii de stat pentru articolele din metale şi pietre preţioase, extrasele din documentele normative privind modul de marcare a acestora, şi alte informaţii, necesare în cazul predării la consignaţie şi procurării bijuteriilor din metale şi pietre preţioase, precum şi copia licenţei pentru vînzarea articolelor din metale şi pietre preţioase eliberate în condiţiile legii de către Agenția Servicii Publice.

4 января 2021