Credit nebancar

15 февраля 2023 155

Bună ziua. Soțul a luat pe numele lui un credit în marime de 20.000 lei pentru mama sa (aveam nuntă și ea nu făcea față cheltuielilor). Pentru a contracta creditul, soțul a pus mașina în gaj. Soacra nu a achitat ratele timp de 6 luni, fiind plecată penste hotare. Soțul nu știa că ea nu achită și acum s-a trezit că urmează să-i pună sechestru pe mașină și că datoria acumulată este de peste 90.000 lei. Poate creditorul să calculeze asemenea penalități imense?

Комментарии юристов 2

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
 • Адвокат
 • Гражданское право
 • Трудовое право
 • Семейное право
 • Иные правонарушения
 • Иные отрасли

Bună ziua!
Executorul are dreptul să calculeze dobânda de întârziere/penalitate, însă este necesar de a verifica cât de corect s-a efectuat calculul dobânzii de întârziere/penalității.

Conform Codului de Executare al RM,
(1) Executorul judecătoresc este în drept:
g) să calculeze dobînzi, penalităţi, alte sume rezultate din întîrzierea executării unei obligaţii ce decurge dintr-un document... mai detaliat executoriu.

Articolul 24. Calcularea dobînzilor, penalităţilor şi altor sume rezultate din întîrzierea executării
(1) La cererea creditorului, executorul judecătoresc este în drept să calculeze şi să încaseze dobînzile, penalităţile şi alte sume rezultate din întîrzierea executării, în funcţie de rata inflaţiei şi în conformitate cu art. 942 din Codul civil. Cererea privind calcularea sumelor rezultate din întîrzierea executării poate fi depusă doar executorului judecătoresc ce deţine documentul executoriu prin care se stabileşte obligaţia principală, pînă la stingerea acesteia. Sumele menţionate se calculează de la data la care hotărîrea judecătorească a devenit definitivă sau, în cazul celorlalte documente executorii, de la data la care creanţa a devenit exigibilă (scadentă) şi pînă la data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în orice document dintre acestea, în perioada de calcul fiind inclusă şi durata suspendării procedurii de executare, în condiţiile prevăzute de prezentul cod.

(2) Încheierea executorului judecătoresc se emite, în condiţiile alin.(1) al prezentului articol, doar la momentul încasării/executării sumei obligaţiei principale. Încheierea respectivă este document executoriu şi poate fi contestată în termen de 10 zile de la data emiterii. Încheierea respectivă este executorie după devenirea sa definitivă, numai dacă debitorul nu consimte expres asupra executării ei imediate. Competent pentru emiterea şi executarea acestei încheieri este executorul judecătoresc care stabileşte obligaţia principală.

Articolul 942. Dobînda de întîrziere în executarea obligațiilor pecuniare

(1) În cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadență, creditorul are dreptul la dobîndă de întîrziere pentru suma respectivă din data imediat următoare scadenței plății pînă la data în care s-a efectuat plata, la rata prevăzută la alin. (2) ori la o altă rată prevăzută de dispozițiile legale speciale.

(2) Rata dobînzii de întîrziere este egală cu rata prevăzută la art. 874 plus 5 puncte procentuale pe an, în cazul în care debitorul este un consumator, sau 9 puncte procentuale pe an, în celelalte cazuri. Cu toate acestea, dacă înainte de scadență obligația pecuniară era purtătoare de dobîndă prevăzută de contract, în scopul determinării ratei dobînzii de întîrziere, creditorul poate înlocui rata prevăzută la art. 874 cu rata dobînzii prevăzute de contract.

(3) Debitorul consumator are dreptul să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a întîrzierii plății este mai mic decît rata legală a dobînzii de întîrziere.

16 февраля 2023
Serghei Marciuc
 • Адвокат-стажер
 • Гражданское право
 • Трудовое право
 • Семейное право
 • Право недвижимости
 • Дорожные правонарушения
 • Экономическое право

Bună ziua.
Depinde când a fost contractat acest credit.
De principiu trebuie de studiat contractul de credit.
Potrivit legii Se interzice:
- aplicarea ratei dobânzii de credit anuale specificate în contractul de credit dacă aceasta depășește 50%, iar toate celelalte plăți aferente (comisioane, taxe, penalități, dobânzi de întârziere și orice alt tip de plată),... mai detaliat cu excepția dobânzii, pe o zi de credit depășesc 0,04% din valoarea totală a creditului;
- stabilirea costului total al creditului (care include dobânzi, comisioane, taxe, penalități, dobânzi de întârziere și orice alt tip de plată) mai mare decât valoarea debursată conform contractului respectiv.

În cazul dumneavoastră pentru restanța de 6 luni nicidecum nu putea fi acumulată suma de 90000 lei.
Ipotetic chiar de nu s-ar fi achitat nimic din acel credit de 20000, cu o rată de 50% anual și o penalitate de 0,04% pe zi, în 6 luni s-ar acumula o datorie de:
1. Corpul creditului 20000 lei
2. Dobândă pentru 6 luni = 5000lei
20000*50% anual = 10000 lei
10000lei /12luni=833.33 lei lunar
833.33lei * 6 luni =5000 lei.
3. penalitate 1460 lei
20000*0,04%=8 lei pe zi
6luni * 8lei/zi= 1460 lei.

Datoria pentru 6 luni ar constitui împreună cu corpul creditului 26500 și nicidecum nu 90000.
În acest caz urmează a fi revizuit contractul de credit, în caz că creditorul nu dorește să-l revizuiască și să-l ajusteze, se poate de adresat în instanța de judecată pentru a declara nule acele prevederi abuzive.

În ceia ce privește aplicarea sechestrului pe automobilul gajat, aici nu puteți face nimic or Codul de executare prevede drept document executoriu contractele de gaj a bunurilor mobile, cu condiţia că avizul de executare a gajului a fost înscris în Registrul garanţiilor reale mobile în ordinea prevăzută de lege.

Soțul dumneavoastră trebuie să fie cointeresat în soluționarea acestei probleme, or în caz cotrar cauza dumneavoastră nu va ajunge spre examinare în judecată ci va fi executată din contul bunului gajat și nimeni nu va mai intra în detalii la cum s-a calculat datoria.

16 февраля 2023