Cum sa restabilesc permisul de conducere?

17 января 2023 167

Buna ziua. In 2017 am fost privat de dreptul de a conduce pentru un termen de 3 ani. Ca sa-mi restabilesc permisul de conducere, trebuie sa dau examenul si sa obtin certificat de la biroul de probatiune?

Jurist comments 1

Download discussion
Arsen Saruhanean
  • Адвокат
  • Уголовное право
  • Трудовое право
  • Семейное право
  • Дорожные правонарушения
  • Иные правонарушения

Bună ziua!
Conform art. 65 (1) din Codul Penal al RM, privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport sau anularea acestui drept constă în interzicerea conducerii oricărui tip de mijloc de transport pe drumurile publice.
Privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport poate fi aplicată de instanţa de... mai detaliat judecată pe un termen de la 1 la 5 ani.
Anularea dreptului de a conduce mijloace de transport poate fi aplicată de instanţa de judecată, cu redobîndirea ulterioară a permisului de conducere, în modul stabilit de lege.

Conform art.Articolul 21-1 din LEGE Nr. 131 din 07.06.2007 privind siguranţa traficului rutier, anularea dreptului de conducere a vehiculului se dispune de către instanța de judecată în următoarele cazuri:
a) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărîre judecătorească rămasă definitivă cu pedeapsă penală care prevede anularea dreptului de conducere a vehiculului;
b) titularul permisului de conducere a fost declarat inapt de către cadrele medicale abilitate să testeze medical conducătorii vehiculelor.

(2) Dreptul de conducere anulat poate fi redobîndit, în condiții generale, după decăderea temeiurilor de anulare a acestuia, la prezentarea unei dovezi în acest sens, și susținerea de către solicitant, la autoritatea competentă, a examenului de calificare pentru obţinerea dreptului de a conduce vehicule, pe categorii și subcategorii de vehicule solicitate. Suplimentar, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), dreptul de conducere anulat poate fi redobîndit după frecventarea programului probațional antialcoolic și antidrog și expirarea termenului de 4 ani din momentul condamnării.

(3) Organele care asigură executarea pedepsei penale sau sancțiunii contravenționale de privare de dreptul de a conduce vehicule, în termen de pînă la 10 zile, remit autorității competente permisele de conducere ridicate pentru anularea acestora.

Pentru consultații suplimentare și acordarea asistenței juridice puteți să mă contactați la numărul de tel.: 069076419.

18 января 2023