Cumpărarea unui teren pentru construcții fără titlu de proprietate

21 января 2021 100

Vreau sa cumpar un teren pentru construcții într-o suburbie, dar deținătorul acestuia nu are titlu de proprietate. Primăria eliberează titlul doar când e ridicată construcția. Apoi putem face contract de vânzare-cumpărare. Ce riscuri îmi asum și ce document este necesar să autentific la notar cu vânzatorul terenului, ca să nu am probleme ulterior? Mersi.

Комментарии юристов 2

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
 • Адвокат
 • Гражданское право
 • Право недвижимости
 • Экономическое право
 • Дорожные правонарушения
 • Иные отрасли

Buna
cel mai posibil că notarul va refuza în inregistrarea unei oricare tranzacții în lipsa actelor de proprietate, sau acte care confirmă că această proprietate va apărea sau este condiționată.
Ar fi posibil de încheiat un antecontract, adică o înțelegere prealabilă precum că vînzătorul după ce va regla toate problemele ce țin... mai detaliat de actele de proprietate, se obligă să vă vîndă, contrar fiind sancționat (ar fi o posibilitate, sigur discutați cu notarul).

Antecontractul și contractul definitive

(1) Antecontractul este contractul prin care o parte (promitent) se obligă față de cealaltă parte (beneficiar) să încheie în viitor un alt contract (contract definitiv) la cererea beneficiarului. Această obligație poate fi asumată și de către ambele părți.

(2) Antecontractul trebuie să prevadă clauzele esențiale ale contractului definitiv și să fie încheiat în forma cerută de lege pentru contractul definitiv, sub aceeași sancțiune.

(3) Partea contractantă care are doar calitatea de beneficiar nu poate fi obligată la încheierea contractului definitiv și nici nu poartă răspundere pentru că a ales să nu-l încheie.

(4) Sumele plătite și alte prestații executate în temeiul antecontractului se prezumă a fi un avans în contul prestațiilor care vor fi datorate prin contractul definitiv. Cu toate acestea, chiar dacă bunul deja s-a predat, dreptul de proprietate ori alt drept real asupra acestuia nu se poate dobîndi decît în temeiul contractului definitiv.

(5) Stipulația prin care părțile se obligă să negocieze în vederea încheierii sau modificării unui contract nu constituie antecontract.

21 января 2021
 • Адвокат
 • Гражданское право
 • Семейное право
 • Право недвижимости
 • Экономическое право
 • Дорожные правонарушения

Luați duplicat de la cadastru și mergeți înainte cu cumpărarea.

25 января 2021