Declararea veniturilor și achitarea impozitelor ca Este nevoie să mă înregistrez ca Întreprinzător Individual? Ce Dări de seamă trebuie să prezint?Întreprinzător Individual

26 апреля 2021 16

Bună ziua! Am început de curând să prestez servicii de contabilitate pentru o companie străină (din Anglia). Nu sunt angajată, am semnat doar un contract în care este specificat că eu le prestez servicii. Întrebarea mea este dacă trebuie să mă înregistrez ca Întreprinzător Individual în R.M.? Sau poate există alte modalități (ca freelancer) să prezint veniturile obținute și să achit impozitele cuvenite? Altă întrebare ține de dările de seamă care trebuie prezentate de Întreprinzătorii Individuali. Care sunt acestea și până la ce dată trebuie prezentate? Care este cota de impozitare în cazul meu? Vă mulțumesc!