Direct la CEDO

11 июля 2018 32

Spuneți-mi vă rog: dacă nu pot dovedi dreptatea într-un dosar civil nicidecum, pot înainta pîna la CEDO? Mulțumesc!

Комментарии юристов 1

Descărcaţi discuția
Valentina Cliucinicov
  • Юрисконсульт
  • Гражданское право
  • Трудовое право
  • Семейное право
  • Право недвижимости
  • Экономическое право

Bună ziua
Cererile trebuie să îndeplinească anumite criterii pentru a fi declarate admisibile
de către Curte Europeană a drepturilor Omului (CEDO); în caz contrar, plângerile formulate nu vor fi supuse examinării.
Cazurile pot fi supuse atenţiei Curţii după ce toate căile de recurs interne au fost epuizate; cu alte cuvinte, persoanele care se... mai detaliat plâng de violări ale drepturilor lor trebuie să fi supus iniţial cazul lor atenţiei instanţelor din statul vizat, până la cel mai înalt nivel de jurisdicţie existent. În acest fel, Statul are posibilitatea de a redresa el însuşi presupusele violări, la nivel naţional.
Plângerile reclamanţilor trebuie să se refere la unul sau la mai multe drepturi prevăzute
în Convenţie. Curtea nu poate examina plângeri referitoare la violarea unor alte
drepturi.
Totodată, cererile trebuie adresate Curţii în termen de şase luni de la data ultimei decizii
interne, aceasta fiind, de obicei, o hotărâre a celei mai înalte instanţe din ţara respectivă.
Reclamantul trebuie să fie, în mod personal şi direct, victimă a violării Convenţiei şi
trebuie să fi suferit un prejudiciu semnificativ.
Sper că informația va fi utilă!
succese

12 июля 2018