Divorț și custodia copilului minor

5 февраля 2023 59

Bună ziua. Un cuplu care a divorțat recent are o fiică în vârstă de 16 ani. Hotărârea judecătorească de divort a stabilit domiciliul minorului cu mama, dar fata dorește să locuiască cu tatăl. E posibil ca tatăl sa ia copilul, fără acordul mamei ca fiica să se afle în custodia tatălui?

Комментарии юристов 2

Descărcaţi discuția
Sergiu Galeru
 • Адвокат-стажер
 • Гражданское право
 • Семейное право
 • Дорожные правонарушения
 • Иные отрасли
 • Трудовое право

Bună!
Odată ce copilul minor a atins vârsta de 14 ani, acesta decide cu cine să locuiască. Art. 63, alin. (1 prim) Codul Familiei.

6 февраля 2023
Tatiana Scobiola
 • Адвокат
 • Гражданское право
 • Трудовое право
 • Семейное право
 • Иные правонарушения
 • Иные отрасли

Bună ziua, Eleonora.
La stabilirea domiciliului copilului care a împlinit vârsta de 14 ani se ia în calcul alegerea lui cu care dintre părinți să locuiască.

Nu e posibil ca tatăl să ia copilul fără acordul mamei atât timp cât este o hotărâre judecătorească prin care s-a stabilit domiciliul copilului.

Dacă are... mai detaliat motive întemeiate și copilul își exprimă dorința de a locui cu tatăl, atunci urmează să vă adresați cu o cerere de chemare în judecată privind stabilirea copilului cu tata.

Conform Codului Familiei:
(11) În cazul în care părinții locuiesc separat, copilul care a atins vârsta de 14 ani alege cu care dintre părinți vrea să locuiască. Dacă acesta refuză să aleagă cu care părinte vrea să locuiască, domiciliul copilului se stabilește prin acordul părinților.
(2) Dacă lipsește acordul părinților cu privire la stabilirea domiciliului copilului, iar copilul care a împlinit vârsta de 14 ani refuză să aleagă cu care părinte vrea să locuiască, domiciliul minorului se stabilește de către instanța de judecată, ținând cont de interesele și opinia copilului, în conformitate cu vârsta și gradul său de maturitate. În acest caz, instanţa judecătorească va lua în considerare ataşamentul copilului faţă de fiecare dintre părinţi, faţă de fraţi şi surori, vîrsta copilului, calităţile morale ale părinţilor, relaţiile existente între fiecare părinte şi copil, posibilităţile părinţilor de a crea condiţii adecvate pentru educaţia şi dezvoltarea copilului (îndeletnicirile şi regimul de lucru, condiţiile de trai etc.)
(3) La determinarea domiciliului copilului minor, instanţa judecătoreasă va cere şi avizul autorităţii tutelare teritoriale în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiecăruia dintre părinţi, în care va conține, după caz, și informația disponibilă privind actele de violență în această familie și persoana agresorului familial.

6 февраля 2023