Divorț și decăderea din drepturile părintești

5 октября 2022 132

Bună ziua. Sotul meu este abuziv, sunt frecvent supusa violentei verbale si fizice. Copilul, care este mic si inca nu vorbeste, este speriat de aceste scene. Pot cere divort in aceassta situatie si decaderea tatalui din drepturile parintesti.

Комментарии юристов 2

Descărcaţi discuția
Arsen Saruhanean
 • Адвокат
 • Уголовное право
 • Трудовое право
 • Семейное право
 • Дорожные правонарушения
 • Иные правонарушения

Bună ziua! Bine ați venit pe site-ul yAvp.md !
Da, sigur că puteți să solicitați desfacerea căsătoriei, cît și decăderea tatălui din drepturile părintești.
Mai mult ca atât, pentru prevenirea și combaterea violenței fizice și psiholgice în familie, puteți să Vă adresați la Poliție sau direct în instanță cu solicitarea aplicării... mai detaliat față de soțul a măsurilor de protecție în cazurile de violență în familie, cu emiterea în acest sens a Ordonanței de protecție.

Conform art. 37 din Codul Familiei al RM, Desfacerea căsătoriei de către instanţa judecătorească
(1) Dacă soţii au copii minori comuni şi nu au ajuns la un acord privind întreţinerea, educaţia şi domiciliul acestora sau în lipsa acordului la divorţ al unuia dintre soţi, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.36 alin.(2) și a cazurilor în care căsătoria a fost desfăcută prin încheiere notarială, desfacerea căsătoriei are loc pe cale judecătorească.
(2) Desfacerea căsătoriei are loc pe cale judecătorească şi în cazurile cînd există acordul la divorţ al ambilor soţi, însă unul dintre ei refuză să se prezinte la organul stare civilă pentru soluţionarea problemei.
(3) Instanţa judecătorească va desface căsătoria dacă va constata că convieţuirea soţilor şi păstrarea familiei în continuare sînt imposibile.
(4) Dacă, în procesul examinării cererii de desfacere a căsătoriei, unul dintre soţi nu-şi dă acordul la divorţ, instanţa judecătorească va amîna examinarea cauzei, stabilind un termen de împăcare de la o lună la 6 luni, cu excepţia cauzelor de divorţ pornite pe motivul violenţei în familie confirmate prin probe.
(5) Dacă măsurile de împăcare nu au dat efecte şi soţii continuă să insiste asupra divorţului, instanţa judecătorească va satisface cererea respectivă.

Conform art.67 din Codul Familiei al RM, Articolul 67. Decăderea din drepturile părinteşti
Părinţii pot fi decăzuţi din drepturile părinteşti dacă:
a) se eschivează de la exercitarea obligaţiilor părinteşti, inclusiv de la plata pensiei de întreţinere;
b) refuză să ia copilul din maternitate sau dintr-o altă instituţie curativă, educativă, dintr-o instituţie de asistenţă socială sau alta similară;
c) fac abuz de drepturile părinteşti;
d) se comportă cu cruzime faţă de copil, aplicînd violenţa fizică sau psihică, atentează la inviolabilitatea sexuală a copilului;
e) prin comportare amorală, influenţează negativ asupra copilului;
f) suferă de alcoolism cronic sau de narcomanie;
g) au săvîrşit infracţiuni premeditate contra vieţii şi sănătăţii copiilor sau a soţului; precum şi
h) în alte cazuri cînd aceasta o cer interesele copilului.

Pentru consultații și acordarea asistenței juridice calificate Vă puteți să mă contactați la numărul de tel.: 069076419.

5 октября 2022
 • Юрисконсульт
 • Гражданское право
 • Уголовное право
 • Семейное право
 • Трудовое право

Buna Teodora,în afară de ce lea menționate de colegul meu dl. Arsen, DVS sunteți drept să depuneți o cerere la poliție pentru a căpăta o protecție, cerere o să fie prezentată în judecată, unde v-a fi pronunțată o încheiere despre protecția pe DVS și copilul DVS pe o perioadă de... mai detaliat 3 luni. Ce înseamnă protecție, o să fie interzis ex.soțului să se apropie de casa,unde o să vă aflați cu copilul. Concomitent, DVS sunteți în drept să fie aplicat față de ex soțul Codul penal Articolul 2011.Violenţa în familie
(1) Acţiunea sau inacţiunea intenţionată comisă de un membru al familiei în privinţa altui membru al familiei, manifestată prin:
a) maltratare, alte acţiuni violente, soldate cu vătămare uşoară a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
b) izolare, intimidare în scop de impunere a voinţei sau a controlului personal asupra victimei;
c) privarea de mijloace economice, inclusiv lipsirea de mijloace de existenţă primară, neglijare, dacă au provocat victimei vătămare uşoară a integrității corporale sau a sănătăţii,
se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 180 de ore sau cu închisoare de pînă la 3 ani.
(2) Faptele prevăzute la alin. (1):
a) săvîrşite asupra a doi sau a mai multor membri ai familiei;
b) săvîrşite în legătură cu solicitarea sau aplicarea măsurilor de protecţie;
c) care au provocat vătămarea medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii,
se pedepsesc cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore sau cu închisoare de la 1 la 6 ani.
(3) Faptele prevăzute la alin. (1) și (2) care:
a) au cauzat vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii;
b) au determinat sinuciderea sau încercarea de sinucidere
se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 12 ani.
(4) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2) care au cauzat vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii soldată cu decesul victimei
se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 15 ani.

6 октября 2022