Divorț si partajarea averii aflată peste hotare

4 января 2019 35

Cum se face impartirea bunurilor de peste hotare - apartament scris pe sot, dar cumparat cu ajutorul sotiei?

Комментарии юристов 2

Descărcaţi discuția
Silviu Potîrniche
 • Адвокат-стажер
 • Гражданское право

Bine ai venit pe yAvo!
°°°
Se obține o Hotărâre definitivă privind partajul, inclusiv a acelui bun (identificat expres), emisă de instanțele de judecată din Republica Moldova,
După care acea hotărâre se prezintă spre recunoastere in statul unde se afla acel bun.

5 января 2019
Igor Brinișter
 • Адвокат
 • Гражданское право
 • Семейное право
 • Право недвижимости
 • Экономическое право
 • Иные отрасли
 • Уголовное право
 • Трудовое право
 • Иные правонарушения

Buna Vadim,

De fapt, fiecare stat are legislația sa proprie și în ceea ce privește dreptul de proprietate asupra unui bun imobil, precum și aspectele privind partajul acestui bun ar trebui să se efectueze în conformitate cu legea materială a statului pe teritoriul căruia se află bunul imobil (casă/apartament/teren).
Este foarte probabil... mai detaliat ca legile statului străi să prevadă competența exclusivă a instanțelor de judecată ale statului străin la examinarea unor asemenea gen de litigii, iar în atare caz soluția oferită de către Dl Potîrniche să fie una pripită.
Până a iniția procesul juridicar consultați un avocat din statul pe teritoriul căruia se află bunul imobil. Consultarea unui avocat din statul pe teritoriul căruia se află bunul va permite să determinați cu certitudine care instanță de judecată este competentă să examineze litigiul dat.

În cazul în care totuși acționați fără să consultați un avocat din statul respectiv, inițiați procedura de partaj în instanțele de judecată din R. Moldova riscați ca ulterior să aveți o hotărâre judecătorească ce nu poate fi recunoscută și executată pe teritoriul statului dat din cauza că instanța acelui stat avea competența exclusivă de a examina acest litigiu.

Succese

5 января 2019