Есть ли такая статья в Молдове и какое наказание?

25 ноября 2020 17

Есть ли такая статья в Молдове и какое наказание: умышленное доведение многоквартирного дома или другого строительного сооружения с совместной формой собственности до состояния разрушения из корыстных мотивов или в интересах третьих лиц, совершение физ- или юрлицом действия или бездействия, которые привели или могут привести к разрушению?

Комментарии юристов 1

Descărcaţi discuția
  • Юрисконсульт
  • Гражданское право
  • Уголовное право
  • Семейное право
  • Трудовое право

Привет г-н Владимир согласно Уголовного кодекса Articolul 197. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor
(1) Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii mari,
... mai detaliat se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 1350 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de 240 de ore.
(2) Aceleaşi acţiuni:
a) săvîrşite prin incendiere, explozie sau prin o altă modalitate periculoasă;
b) săvîrşite din motive de ură socială, naţională, rasială sau religioasă;
c) săvîrşite asupra unei persoane în legătură cu îndeplinirea de către aceasta a obligaţiilor de serviciu sau obşteşti;
d) care au provocat din imprudenţă decesul persoanei
se pedepsesc cu închisoare de pînă la 6 ani.
(3) Distrugerea sau risipirea bunurilor băncii de către administratorul acesteia în procesul de administrare,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 8 ani . Это все.

26 ноября 2020