Executare silita

10 января 2020 23

Buna ziua. Spuneti-mi, va rog frumos, are dreptul executorul judecatoresc sa-mi ridice telefonul ca bun material, sau doar ceea ce e mai valoros? Telefon este procurat in rate de catre sotie! Si in caz ca are dreptul, iar eu nu sunt de acord, atunci ce va urma ?

Комментарии юристов 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Адвокат
  • Гражданское право
  • Право недвижимости
  • Экономическое право
  • Дорожные правонарушения
  • Иные отрасли

Buna
Bunurile soților urmează a fi evaluate și stabilite cotă parte care poate fi reținută de executor în contul datoriei unui soț.
Totodată
Consecutivitatea urmăririi bunurilor
(1) Consecutivitatea urmăririi bunurilor debitorului poate fi stabilită, de comunul acord al părţilor în procedura de... mai detaliat executare, ţinîndu-se cont de prioritatea intereselor creditorului.
(2) În cazul în care debitorul nu indică în ce consecutivitate solicită să fie urmărite bunurile sale, consecutivitatea va fi stabilită de creditor, în comun cu executorul judecătoresc, ţinîndu-se cont de următoarea consecutivitate:
a) în primul rînd vor fi urmărite bunurile personale ale debitorului libere de gaj sau de ipotecă şi mijloacele băneşti;
b) în al doilea rînd vor fi urmărite bunurile debitorului care se află în proprietate comună pe cote-părţi sau în devălmăşie, libere de gaj sau de ipotecă;
c) în al treilea rînd vor fi urmărite bunurile gajate sau ipotecate;
d) în ultimul rînd va fi urmărit bunul imobil în care domiciliază debitorul.

15 мая 2020