Invitație pentru un străin

25 августа 2022 16

Bună ziua. Cum pot invita o persoană de cetățenie arabă în Moldova?

Комментарии юристов 1

Descărcaţi discuția
Elena Botnaru
  • Адвокат-стажер
  • Гражданское право
  • Уголовное право
  • Семейное право
  • Экономическое право
  • Иные отрасли

Buna ziua, Mariana!
Pasul 1
Solicitările privind eliberarea invitaţiilor se prezentă la Ghişeul unic de documentare a străinilor din cadrul Biroului migraţie şi azil şi la serviciile teritoriale.
Pasul 2
Funcţionarul Secţiei vize sau al Serviciului regional eliberează solicitantului sau reprezentantului acestuia invitaţia la GUDS, fapt consemnat prin semnătura solicitantului pe versoul cererii/demersului, cu... mai detaliat dovada achitării deferenţei taxei pentru servicii în dependenţă de termenul de examinare a cererii/demersului, (după caz).
Pasul 3
De asemenea, pe verso – ul cererii sau demersului se indică numărul invitaţiei şi data eliberării acesteia.
Pasul 4
Odată cu eliberarea invitaţiei, funcţionarul informează reiterat solicitantul despre valabilitatea invitaţiei, despre regimul străinilor pe teritoriul Republicii Moldova şi de eventuala îndepărtare a străinului de pe teritoriul ţării din contul solicitantului invitaţiei, în cazul în care acesta nu părăseşte teritoriul ţării în termenul acordat în viză.
Pasul 5
Faptul perfectării invitaţiei se consemnează în Subsistemul informaţional automatizat al Biroului

28 августа 2022