Mi-a fost intocmit proces-verbal, dar nu l-am semnat și nu am primit copia acestuia

12 октября 2022 131

Buna ziua. Pe 20.12.2021 politia mi-a intocmit un proces-verbal pentru o presupusa contraventie. Deoarece nu am fost de acord cu constatarile politiei, nu am semnat procesul-verbal si nu am primit copia acestuia. Peste aproape un an, pe 12.10.2022 mi-a venit o scrisoare de la executorul judecatoresc precum ca am de achitat amenda. Ce sa fac in acest caz? Nu recunosc ca sunt de vina.

Jurist comments 3

Download discussion
 • Юрисконсульт
 • Гражданское право
 • Уголовное право
 • Семейное право
 • Трудовое право

Buna Alexei,ai omis toate termenele prevăzute de Codul contravențional pentru a contesta decizia luată de agentul constatato - poliție

13 октября 2022
 • Юрисконсульт
 • Гражданское право
 • Уголовное право
 • Семейное право
 • Трудовое право

Eu îți public ce spune Codul contravențional, mai ales procesul verbal a ajuns la executor Articolul 448. Contestația împotriva deciziei agentului constatator asupra

cauzei contravenționale

(1)... mai detaliat Contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacă este parte în cauza contravențională, în cazul în care nu sînt de acord cu decizia agentului constatator sau în cazul în care aceasta a fost emisă cu încălcarea normelor procesuale stabilite de prezentul cod, sînt în drept să conteste decizia emisă asupra cauzei contravenționale. Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acesteia sau, pentru părțile care nu au fost prezente la şedința de examinare a cauzei contravenționale, de la data înmînării copiei de pe decizia respectivă în condițiile art. 4471 alin. (8).

(2) În cazul omiterii termenului prevăzut la alin. (1) din motive întemeiate, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la data începerii executării sancțiunii sau a perceperii despăgubirii materiale, persoana față de care a fost emisă decizia poate fi repusă în termen, la cerere, de către instanța de judecată competentă să examineze contestația.

(3) Persoana față de care a fost emisă decizia şi care a lipsit atît la examinarea cauzei, cît şi la pronunțarea deciziei şi nu a fost informată despre decizia emisă poate contesta decizia agentului constatator şi peste termen, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la data începerii executării sancțiunii contravenționale sau a perceperii despăgubirii materiale.

(4) Contestația împotriva deciziei emise asupra cauzei contravenționale se depune la autoritatea din care face parte agentul constatator, conform competenţei teritoriale, care a examinat cauza. În cel mult 3 zile de la data depunerii, agentul constatator expediază contestația şi dosarul cauzei contravenționale în instanța de judecată competentă.

(5) Contestația depusă conform alin. (1) suspendă executarea sancțiunii contravenționale aplicată prin procesul-verbal cu privire la contravenție sau prin decizia agentului constatator.

(6) În cazul prevăzut la alin. (2), pînă la soluționarea repunerii în termen, instanța de judecată poate suspenda executarea deciziei.

(7) Depunerea contestației peste termen, conform alin. (3), nu suspendă executarea deciziei agentului constatator. Instanța de judecată care examinează contestația poate suspenda executarea deciziei atacate.

(8) Persoana care face contestație împotriva deciziei de aplicare a sancțiunii contravenționale nu plăteşte taxă de stat.

13 октября 2022
Vitalie Onofrei
 • Адвокат
 • Гражданское право
 • Право недвижимости
 • Экономическое право
 • Иные отрасли
 • Трудовое право

Buna, in cazul tàu poți opta pentru contestarea procesului, or se calculează termenul sus indicat din data cind ai facut cunoștință cu decizia de sancționare.
Mergi la executor, depui cerere pentru a face cunoștință cu decizia, in baza acesteia depui contestația cu solicitarea de repunere in termen ramine sa se expuna... mai detaliat instanța.
Daca ciștigi nu achiți nimik, sau mai simplu, mergi și achiți benevol pe toate, amenda plus taxele de executare.

13 октября 2022