Moștenire

19 августа 2020 116

Bună ziua. Suntem 4 copii la parinti, mama trăiește, dar tata a decedat in februarie 2020. Una dintre surorile noastre și-a luat avocat si ii cere mamei sa semneze niște hârtii, fara sa ne anunțe pe ceilalti copii. Dacă mă aflu peste hotare, mama are dreptul să semneze fără acordul meu? Care este procedura in acest caz? Ce sa facem noi, celelalte surori?

Комментарии юристов 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Адвокат
  • Гражданское право
  • Право недвижимости
  • Экономическое право
  • Дорожные правонарушения
  • Иные отрасли

Buna,
actuala formulă de moștenire este modificată radical, nu mai există posibilitatea de a renunța la moștenire în favoarea cuiva după cum se făcaea(înțelegea anterior).
Fiecare răspunde pentru sine însuși, astfel acordul dumneavoastră pentru careva acțiuni și drepturi ce aparține mamei nu este necesar.
deja dumneavoastră urmează să monitorizați in special partea dumneavoastră,... mai detaliat iar mamei îii revine o cotă(alta decăt revine copiilor).
Dacă nu există un testament al tatălui, fiecare dintre copii cît și mama sunt moștenitori, iar fără dumneavoastră nu e posibil de definitivat procesul.

Sigur, pîne a semna careva acte, urmează a cunoaște specificul acestora și a evita careva semnături cu ochii închiși, or, contrar, vă puteți întîlni cu situații grave.

astfel în clase de moștenitori se includ:
pentru copii
Articolul 2178. Clasa întîi de moștenitori legali

(1) Fac parte din clasa întîi de moștenitori legali descendenții defunctului.

(2) Descendentul care este în viață la momentul deschiderii moștenirii îi exclude de la moștenire pe ceilalți descendenți care se află în relații de rudenie cu defunctul prin intermediul celui dintîi.

(3) Locul descendentului decedat la momentul deschiderii moștenirii îl ocupă descendenții acestuia (reprezentarea succesorală).

(4) Copiii defunctului moștenesc în cote succesorale egale.

(5) Copiii care înlocuiesc părintele decedat conform dispozițiilor alin. (3) moștenesc în cote egale cota succesorală la care ar fi avut dreptul părintele decedat.

cît ține de mama(soția)
Articolul 2185. Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor

(1) Soțul supraviețuitor este moștenitor legal și, în concurs cu clasa întîi de moștenitori, are dreptul la 1/4 din masa succesorală, indiferent de numărul descendenților.

(2) În concurs cu clasa a doua de moștenitori sau cu bunicii, soțul supraviețuitor are dreptul la 1/2 din masa succesorală, indiferent de numărul moștenitorilor. Dacă sînt în viață atît bunicii, cît și descendenții bunicilor, soțul supraviețuitor primește cota și din cealaltă cotă succesorală de 1/2 care, conform art. 2180, ar fi trebuit să revină descendenților.

(3) Stabilirea cotei succesorale a soțului supraviețuitor se face cu preferință față de stabilirea cotelor succesorale ale moștenitorilor cu care acesta concurează.

(4) În lipsa moștenitorilor de clasa întîi și a doua și dacă bunicii nu sînt în viață sau dacă aceștia au decăzut din dreptul la moștenire, soțul supraviețuitor culege întreaga moștenire.

21 августа 2020