Pensie alimentară

25 ноября 2021 50

Bună ziua. Am convenit de comun acord sa divorțăm. Cei 3 copiii minori vor rămâne să locuiască cu mama. Cine achită pensia alimentară și cum se calculează? Ce obligațiuni au părinții? Mama tot trebuie sa contribuie financiar? Mulțumesc.

Комментарии юристов 2

Descărcaţi discuția
Filip Rotaru
 • Юрисконсульт
 • Гражданское право
 • Уголовное право
 • Трудовое право
 • Семейное право
 • Дорожные правонарушения
 • Право недвижимости
 • Экономическое право
 • Иные правонарушения
 • Иные отрасли

Bună ziua, pensia de întreținere în cazul descris de dvs este plătită de tatăl copiilor . Cuantumul pensiei de întreținere este stabilit de Codul Familiei la art.75 , în cazul descris de dvs mărimea acesteia este de 1/2 din salariu.
În cazul în care nu aveți un loc de muncă cuantumul... mai detaliat pensiei de întreținere este stabilit de instanța de judecată într-o sumă fixă.

Dacă aveți întrebări suplimentare mă puteți contacta pe gmail filip.rotaru98@gmail.com

25 ноября 2021
 • Юрисконсульт
 • Гражданское право
 • Уголовное право
 • Семейное право
 • Трудовое право

Buna d-na Zinaida, eu vă aduc la cunoștință ce spune Codul familiei Articolul 75. Cuantumul pensiei de întreţinere încasate pentru copilul minor.

(1) Pensia de întreţinere pentru copilul minor se încasează din salariul şi/sau din alte venituri ale părinţilor în mărime de 1/4 - pentru un copil, 1/3 - pentru 2... mai detaliat copii şi 1/2 - pentru 3 şi mai mulţi copii.

(2) Cuantumul cotelor stabilite la alin.(1) poate fi micşorat sau majorat de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părinţilor, de alte circumstanţe importante.

(3) În cazul în care unii copii rămîn cu un părinte, iar alţii - cu celălalt, pensia de întreţinere plătită în favoarea părintelui mai puţin asigurat se stabileşte într-o sumă bănească fixă, determinată conform art.76.

Articolul 76. Încasarea pensiei de întreţinere pentru copilul minor într-o sumă bănească fixă

(1) În cazurile cînd părintele care datorează întreţinere copilului său are un salariu şi/sau alte venituri neregulate sau fluctuabile ori primeşte salariu şi/sau alte venituri, total sau parţial, în natură, ori nu are un salariu şi/sau alte venituri, precum şi în alte cazuri cînd, din anumite motive, încasarea pensiei de întreţinere, sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri, este imposibilă, dificilă sau lezează substanţial interesele uneia dintre părţi, instanţa judecătorească poate să stabilească cuantumul pensiei de întreţinere într-o sumă bănească fixă plătită lunar sau, concomitent, într-o sumă bănească fixă şi sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri conform art.75.

(2) Cuantumul sumei băneşti fixe încasate în conformitate cu alin. (1) se determină de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părţilor, de alte circumstanţe importante şi păstrîndu-se, dacă este posibil, nivelul anterior de asigurare materială a copilului.

26 ноября 2021