Persoana cu funcții de răspundere

27 декабря 2018 167

Buna ziua. Administrator unei SRL sau ÎȚ, este persoana cu funcții de răspundere sau nu?

Комментарии юристов 1

Descărcaţi discuția
Elena Pirau
  • Юрисконсульт
  • Трудовое право
  • Экономическое право
  • Гражданское право
  • Семейное право
  • Иные правонарушения

Conform legislatiei Republicii Moldova, si anume art. 123 alin. (1) Cod Penal al Republicii Moldova, prin persoană cu funcţie de răspundere se înţelege persoana căreia, într-o întreprindere, instituţie, organizaţie de stat sau a administraţiei publice locale ori într-o subdiviziune a lor, i se acordă, permanent sau provizoriu, prin stipularea legii,... mai detaliat prin numire, alegere sau în virtutea unei însărcinări, anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării funcţiilor autorităţii publice sau a acţiunilor administrative de dispoziţie ori organizatorico-economice. Iar conform art. 61 Cod Civil al Republicii Moldova, persoana juridică îşi exercită, de la data constituirii, drepturile şi îşi execută obligaţiile prin administrator. Au calitatea de administrator persoanele fizice care, prin lege sau prin actul de constituire, sînt desemnate să acţioneze, în raporturile cu terţii, individual sau colectiv, în numele şi pe seama persoanei juridice. Raporturile dintre persoana juridică şi cei care alcătuiesc organele sale executive sînt supuse prin analogie regulilor mandatului dacă legea sau actul de constituire nu prevede altfel. Conform legii Nr. 135 din 14.06.2007 privind societatile cu raspundere limitata art. 2, alin. (2) societatea îşi exercită, de la data constituirii, drepturile şi obligaţiile sale prin intermediul administratorului. Deci administratorul SRL este persoana cu functie de raspundere.

27 декабря 2018