Rolul asociatului

28 октября 2021 46

Buna ziua. Poate asociatul sa incheie contracte in numele companiei (vanzare-cumparare, prestari servicii), daca acesta nu este administrator si statutul nu prevede acest drept?

Комментарии юристов 1

Descărcaţi discuția
Cristian Papanaga
  • Адвокат
  • Гражданское право
  • Экономическое право

Sergiu, salut!

Regula generală este că societatea este angajată în raporturile cu terţii prin actele săvîrşite de către administrator.

Vezi dacă articolul citat mai jos vă ajută să soluționați situația.

Articolul 201. Împuternicirile acordate de către organul suprem ori de supraveghere

(1) Organul suprem al persoanei juridice sau organul ei de supraveghere (consiliul) poate,... mai detaliat prin hotărîre, împuternici un terț (cu sau fără drept de delegare) să acționeze în numele persoanei juridice pentru a pune în executare hotărîrea acestui organ. În acest caz, terțul împuternicit deține împuterniciri fără a fi necesară acordarea de împuterniciri de către administrator. Procesul-verbal care cuprinde hotărîrea de împuternicire valorează procură din partea acelei persoane juridice.

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în particular în cazul în care administratorul este în conflict de interese față de hotărîrea adoptată, cum ar fi cea de:

a) încheiere sau modificare a contractului dintre administrator și persoana juridică;

b) efectuare a investigației de serviciu, suspendare din funcție a administratorului sau aplicare a altor măsuri similare;

c) eliberare din funcție;

d) tragere la răspundere față de persoana juridică;

e) îndeplinire a formalităților de publicitate în vederea operării modificărilor privind persoana juridică în registrul de publicitate prevăzut de lege.

Ați putea indica alte detalii, dacă considerați necesar, pentru ca să indetificăm o soluție eificientă și legală!

28 октября 2021