Suspendarea contractului permite sa beneficiem de indemnizatie de somaj?

8 июля 2020 50

Buna ziua. Putem beneficia de indemnizatia de somaj in situatia in care contractul individual de munca a fost sistat pentru o perioada de 2 luni (din cauza lipsei veniturilor companiei) precum si lipsa altor venituri ale angajatului?
Poate constitui substituent eligibil al copiei ordinului de Demisie Acordul aditional la contractul individual de munca cu specificatiile privind suspendarea pe termen de 2 luni a contractului? Este o persoana considerata somera in cazul in care i s-a suspendat contractul individual de munca pe termen de 2 luni?

Комментарии юристов 1

Descărcaţi discuția
Lozovoi Artur
  • Юрисконсульт
  • Экономическое право
  • Гражданское право

Buna ziua Irina,

Pentru a beneficia de indemnizația de șomaj Dvs trebuie să vă înregistrați oficial ca șomer la Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă (subdiviziunile teritoriale).

Puteţi fi înregistrat cu statut de șomer dacă sunteți în căutare a unui loc de muncă și întruniți cumulativ următoarele condiții:

· ... mai detaliat aveți vîrsta cuprinsă între 16 ani și vîrsta stabilită pentru obținerea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă sau la o altă categorie de pensie,
· sunteți apt pentru prestarea unei munci;
· nu aveți un loc de muncă;
· nu studiați la o formă de învăţămînt cu frecvență;
· căutați activ un loc de muncă atît în mod individual, cît și prin intermediul subdiviziunii teritoriale și sunteți disponibil să începeți activitatea de muncă.

Deci Dvs nu trebuie să aveți loc de muncă. Suspendarea contractului de muncă nu înseamnă încetarea raporturilor de muncă, ci doar suspendarea pe o anumită perioadă.

Însă, angajatorul urma să intre în șomaj tehnic, ceea ce reprezintă imposibilitatea temporară a continuării activităţii de producţie de către angajator unitate sau de către o subdiviziune interioară a acesteia pentru motive economice obiective.

Conform art.80 Codul Muncii: În perioada şomajului tehnic, salariaţii beneficiază lunar de o indemnizaţie ce nu poate fi mai mică de 50% din salariul lor de bază.

9 июля 2020